miércoles, 22 de febrero de 2012

A4Anàlisi de la utilització de documentació en comunicació

1. Identifica com s’ha utilitzat la documentació en els productes comunicatius
següents. A cada producte, identifica les funcions que compleix i justificar-ho.
Funcions de qualitat (complementarietat, credibilitat i verificació), creativitat (funció previsora i funció preparatòria) i rendibilitat

 Productes:

El Periódico. Record y con la derecha

Aquest article del Periódico compleix al funció de complementarietat ja que reforça la informació donada fent referencia a altre gols que ja ha marcat Messi prèviament. Té credibilitat ja que es recolza en dades numèriques (nombre de gols i partits jugats), i utilitza correctament la verificació de les dades amb la graella que permet veure quants ha marcat Messi per partit durant els anys 2004 i 2010.
Com podem veure, el redactor s’ha documentat abans d’escriure l’article, per tant, té una funció preparatoria. Quant  a la rendibilitat, podriem dir que si que en té ja que ha utilitzat dades recollides d’altres anys pel mateix Periódic, fet que indica que aquestes podrán ser utilitzades més endavant en una altra ocasió. Tienda de la Hemeroteca de La Vanguardia

Aquesta imatge de la botiga de la hemeroteca de la Vanguardia, no compleix la funció de complementarietat, bàsicament perquè a l’hora d’anunciar un producte no és sempre necessari. Posseeix credibilitat i vericitat, ja que per fer aquesta publicació ha fet un ús intensiu de documentació i informació i cada article o document de la hemeroteca ha estat verificat posteriorment. Hi ha creativitat preparatòria ja que les notícies han estat emeses anteriorment i podem destacar el cas de la rendibilitat ja que aproifta publicacions antigues, traient benefi d’allò publicat anteriorment en el mateix diari.


El Periódico. El precio del tomate

És una noticia que té complementarietat ja que parla de personatges famosos els quals les seves demandes judicials són verídiques. És creïble ja que apareixen dades numèriques per reafirmar la summa de diners (el percentatge d’indemnització) i es verificable ja que ens mostra els noms de les persones afectades.
Hi trobem una funció de creativitat previsora ja que la notícia s’ha informat i ha estat al dia de la situació del programa “Aquí hay tomate”. És una notícia que ha reutilitzat materials externs del programa, per tant hi veiem rendibilitat.


Filme Alatriste

En aquest tràiler hi trobem credibilitat ja que els guionistes, abans de tot, s’han hagut d’informar sobre el que va passar a l’epoca i esta basada en fets reals, per tant, paral·lelament hi ha hagut una funció preparatòria, ja que s’han hagut d’assabentar de molts fets, dades, localitzacions etc. Parlant de verificació, no podríem dir que en tingués perquè estem parlant d’una representaciuna realitat.
itat
ets, dades, localitzacions etc. elament hi ha hagut un a notid'ó i no d’una realitat.
El que es reutilitza és un document intern, el logotip de “foxfilm”


Spot Cocacola
L’empresa de Coca-Cola s’ha informat prèviament a la realització de l’spot, dels problemes que hi ha actualment a Espanya, i té credibilitat ja que les dades de les preocupacions de la població són confirmades al CIS i són verificables.
S’hi pot identificar una creativitat preparatòria, tenint en compte la recerca feta per aconseguir totes les dades exposades i la manera com presentar el producte i el context on s’ha volgut presentar.
Hi ha una certa rendibilitat, ja que aprofitant aquestes dades obtingudes a partir d’un estudi previ a l’anunci, ha estat possible la grabació i comercialització d’aquest.


Spot Apple 1984

Aquest spot no té complementarietat. Té crediblitat ja que l’any de l’aparició del producte, es van produïr canvis. Darrere d’aquest anunci hi ha una funció preparatoria que es veu reflectida a l’hora de presentar el producte.  Pel que fa a la rendibilitat, tot i que no utilitza dades anterior, n’hi podem trobar, perquè es projecta a diferents cadenes televisives.


Telecinco. Boda de Chelsea Clinton (En aquest últim exemple: descriu les diferents imatges de documentació que apareixen al llarg del vídeo )

En aquest exemple hi trobem complementarietat degut a les fotografies i la documentació de la Chelsea Clinton i la seva família. La figura del pare, expresident, apareix acompanyat de la seva filla i la seva mare es mencionada fent referencia a la seva participació en les anteriors eleccions. Hi ha credibilitat ja que és un fet real en el que s’hi mostren els preparatius de la boda i es verificable. També hi ha hagut una preparació. Els transmissors de la notícia han hagut d’identificar-se i investigar sobre la vida de la jove i la seva família per tal d’informar de la situació.
Per últim, dir que hi ha imatges de dies passats que són un recurs de rendibilitat perquè són recuperades i reutilitzades.
Enric Ivern i Júlia Jové 

No hay comentarios:

Publicar un comentario