miércoles, 22 de febrero de 2012

A4

Anàlisi de la utilització de documentació en comunicació

1.Identificar com s’ha utilitzat la documentació en els productes comunicatius del document del Blink: gestió informació 2011-12-2.ppt.  A cada producte, identificar les funcions que compleix i justificar-ho. 

Funcions
Qualitat:

        –Complementarietat 
        –credibilitat
        –Verificació

Creativitat:

        -Funció previsora
        -Funció preparatòria 

Rendibilitat:

Productes:

1- El Periódico. Record y con la derecha

Qualitat:

-Complementarietat: Sí que en té ja que complementa la informació     
 de que juga molt bé a futbol a l'assegurar que: "Ha marcado 7  
 goles en las últimas 2 semanas".

-Credibilitat: Sí que en té perquè està documentat i dóna   
  informació per la qual ha obtingut aquest rècord.

-Verificació: Sí que està verificat ja que aquestes dades són  
  reals.

Creativitat:

Té funció preparatòria ja que el redactor es documenta abans     
   de publicar la noticia.

Rendibilitat:

Sí que en té perquè aprofita dades recollides d'altres anys pel mateix diari.

2- Tienda de la Hemeroteca de La Vanguardia 

Qualitat:

-Complementarietat: No en té ja que no es una informació que necessiti ser comprovada. 

-Credibilitat: Sí que en té i molta ja que els diaris utilitzen molta documentació per poder publicar les seves noticies.

-Verificació: També en té ja que es pot comprovar a les pàgines dels diaris.

Creativitat:

No té creativitat, és a dir, les noticies al diari són les que són. A on hi ha creativitat pot ser en alguna crònica i seria de funció previsora.

Rendibilitat:

Sí que en té i molta ja que pots accedir a tots els diaris de La Vanguardia.


3- El Periódico. El precio del tomate

Qualitat:

-Complementarietat: Sí que en té ja que les demandes judicials confirmen la noticia.

-Credibilitat: També en té ja que utilitza documents ( demandes judicials ) per reafirmar els arguments de la noticia.

-Verificació: Sí que en té ja que no hi ha imatges del que afirmava T5 i les demandes són certes.

Creativitat:

És de funció preparatòria ja que busca casos de demandes judicials contra T5.

Rendibilitat:

No té rendibilitat ja que no pot recuperar cap informació prèvia. 

4- Filme Alatriste

Qualitat:

-Complementarietat: No en té.

-Credibilitat: Sí que en té, ja que per fer la pel·lícula s'han informat sobre el que va passar en aquella època per representar-ho a la pel·lícula.

-Verificació: No es pot verificar com a tal ja que és una representació, no una realitat. 

Creativitat:

És funció preparatòria ja que s'ha investigat per aconseguir informació per fer el film.

Rendibilitat:

No en té ja que no utlitza cap arxiu televisiu ni quelcom semblant per a fer la pel·lícula.


5- Spot Cocacola

Qualitat:

-Complementarietat: Sí que en té ja que Coca-cola s'ha informat sobre els problemes que hi ha a Espanya.

-Credibilitat: També en té ja que aquestes preocupacions estan confirmades segons les dades del CIS.

-Verificació: Sí que es poden verificar aquestes dades ja que estan recollides segons els estudis del CIS.

Creativitat:

És de funció preparatòria ja que hi ha hagut un procés de recerca per conèixer les inquietuds dels possibles compradors.

Rendibilitat:

No en té perquè totes les dades recollides són actuals.


6- Spot Apple 1984

Qualitat:

-Complementarietat: No en té ja que no està recolzat per cap documentació addicional.

-Credibilitat: No es veu un ús intensiu d'ús d'informació.

-Verificació: La verificació és relativa. Són imatges que indiquen que hi haurà un canvi. 

Creativitat:

Funció preparatòria perquè s'ha produit una investigació abans de crear l'anunci i el producte.

Rendibilitat:

No en té ja que és un anunci que utilitza informacions de la època i no usa recursos d'arxius anteriors.


7- Telecinco. Boda de Chelsea Clinton
En aquest últim exemple: descriu les diferents imatges de documentació que apareixen al llarg del vídeo

- Apareixen diverses imatges de documentació. Es veu el poble amb pancartes de recolzament, surt el pare, expresident, anant al poble de la seva filla on tothom el felicita pel casament. També surten imatges de actes en els qual sortia Chelsea acompanyada dels seus pares pero sempre a la "ombra". També surten imatges de'ella quan el seu pare va tornar d'Haití després del terratrèmol i també apoyant a la seva mare a la campanya per la presidència del 2008.


2. Busca un bon exemple de la utilització de la documentació en comunicació (en cine i televisió, en periodisme o en publicitat). Identifica com s’ha utilitzat la documentació i la funció que compleix la documentació en aquest producte.

http://www.youtube.com/watch?v=pmubxrUXF_k 

Qualitat:

–Complementarietat: sí, ja que des de sempre s’ha pensat que és més bo el principi que no pas el final


–Credibilitat: potser amb l’anunci no t’ho acabes de creure per això ho comprem i ho provem que és el que ells volen.

–Verificació: fins que no compras el producte no sabras si l'últim tall de pa serà tan tendre com el primer

Creativitat: 


Fa una funció preparatòria ja que s'ha produit una investigació abans de crear l'anunci i el producte.
             
Rendibilitat: si que pot ser-ho per investigacions posteriors 

                                                                                                                                           


                                       Jordi Angrill i Júlia Ribó

No hay comentarios:

Publicar un comentario