miércoles, 21 de marzo de 2012

A6


1.Fer un resum de les idees principals tractades a l’article.

Estratègies documentals a les agències de publicitat

Aquest article ens mostra la relació entre les activitats publicitàries i la documentació i investigació d’aquestes. A més a més fa referència a alguns aspectes de certes agencies de publicitat que tenen una manera i visió molt diferent de l’anglosaxona dins l’àmbit professional.
La publicitat és un acte de comunicació elaborat per una persona o col·lectiu dins d'una agència, que ressalta les característiques d'un producte –aportades pel client i complementades pel documentalista o l'investigador– dirigit a un consumidor concret amb la intenció que el compri. Per tant, el publicitari ha de conèixer el producte i al mateix temps, les necessitats i poder adquisitiu del consumidor a qui aquest va dirigit.
Fins avui dia les agencies de publicitat no s’havien plantejat el fet de incorporar un espai de documentació i investigació, però  finalment, s’han vist obligades a incorporar aquest espai per tal de disposar de vàries dades i que els sigui més fàcil a l’hora de treballar, més eficaç i més còmode.
És quan un client porta el seu producte a una agència de publicitat quan comença el recorregut d’una feina publicitària. El publicista ha de conèixer allò que haurà de vendre i ha d’estar ben documentat; ha de saber com és el producte, la distribució o els mitjans pels quals aquest es comercialitza, el preu i la promoció. Un cop coneix tot això, cal que trobi una estratègia per a vendre’l a la societat i ser el més creatiu possible per a que arribi a un nombre de vendes determinat.
En cada agència hi torbem diferents departaments (de màrqueting, creativitat, investigació, planificació... )i segons Wells, les principals tasques que aquesta ha de desenvulpar són l’administració, la creativitat, el medi per el es dóna a conèixer, i la investigació, la qual és la més important. Tant les dades qualitatives com les quantitatives són necessàries per a què un producte es vengui bé. Cal investigar la marca i el mercat al que va dirigit per evitar riscos i per a què la campanya tingui èxit. Els elements més importants en un procés de creació publicitària són el producte i el consumidor, intentant crear una publicitat que orienti al consumidor cap a una marca en concret. El procés de decisió del consumidor –que farà que compri una marca o una altra–  té un seguit de fases: la necessitat del producte, la informació sobre aquest, l’avaluació de les opcions oferides al mercat, on compra el producte i el seguiment de la compra.
A Espanya, fins als anys noranta, el estudis de documentació que es feien eren corresponents a les empreses d’analisis de mercat. Va ser aleshores quan algunes agències van decidir crear el seu propi centre de documentació.

Agències de publicitat com Dym Panel, Mercata o Duplo, van ser les primeres en aplicar estudis estadístics per determinar les audiències. Altres empreses van anar sorgint, com el Centre de Documentació d’Estudi General de Medios / OdecUnitec, la qual va fer un seguiement de les principals empreses de mitjans de comunicació, amb l’objectiu d’investigar l’audiència, freqüència de contacte i estructura a nivell de suport dels medis diaris, suplements dominicals, etc, abraçant un gran camp d’estudis dins la publicitat.
A l’hora d’iniciar una campanya publicitària, serveixen per ajudar-nos a informar sobre cert temes que permetran una millor campanya, com ara propostes de marques competència, estratègies... Segons Lòpez Yepes les fonts documentals més importants són les institucionals, i les que s’utilitzen habitualment són les publicacions oficials, els estudis de producte i de mercat, obres de consulta, reviestes, bases de dades, entre d’altres.
2. Fer una valoració personal. A partir de la lectura de l’article i del material vist a classe: quina és la teva opinió sobre el paper de la documentació en la comunicació, i en concret, en el cas analitzat a l’article (publicitat; periodisme; cinema i televisió).

Des del meu punt de vista, considero que la documentació és un pilar bàsic per a que un projecte publicitari surti bé. Segurament el fet d’haver-se de documentar prèviament implicarà una labor més gran i alhora, dedicar-hi maltres. de consulta, reviestes, bases de dades, entre d'istes. illor campanyaés temps,  però el que si que és cert és que és un dels punts claus per assegurar-te que el que estàs preparant s’adequarà a allò demanat per un cert client i públic i per tant, tens moltes més possibilitats a l’èxit. D’altra manera, el temps que ens estalviaríem sense documentar-nos, l’hauriem d’invertir per repetir la publicitat feta, ja que les possibilitats de cometre errors és molt més elevada, i els costos serien més elevats.
Cal tenir en compte que la publicitat és una tècnica relativament recent i per tant, cada vegada, va evolucionant més. Com es diu en l’article fins fa poc, poques agències publicitàries tenien un departament de documentació, però cada vegada és va milloran les condicions d’aquestes. La publicitat, per a que sigui eficient necessita de documents d’informació. Si es vol obtenir uns bons resultats, el publicista ha d’investigar i indagar en allò que la societat demana. Al cap i a la fi, la tasca publicitària és comunicar al públic, comunicar un tipus de producte.
Tot i ser una feina costosa, crec que sempre hi pots acabar treient profit, ja que si no surten errors per una banda, en sortiran per una altra i només suposarà una pèrdua de temps i diners.
Júlia Jové 

No hay comentarios:

Publicar un comentario