miércoles, 21 de marzo de 2012

A61.Fer un resum de les idees principals tractades a l’article.


-Documentación en “Cuéntame”


Aquest article bàsicament ens explica el procés de producció i elaboració de la sèrie de televisió Cuéntamerealitzada per TVE. Produïda per Cartel i Grupo Ganga aquesta sèrie televisiva va fer molt ressò en el seu moment.
Primerament l'article fa un introducció de Cuéntame, emfatitzant que la idea de produir la sèrie feia temps que estava present però, calia fer-ho bé i buscar bona informació. En el 2001 va començar el treball i la recopilació d'informació audiovisual. Seguidament l'article explica com es van gestionar les diferents feines, la informació etc.. i que tot el fons d'imatges és extret de TVE. 
Seguidament esmenta el funcionament dels ordinadors amb els que treballa l'equip de realització, la gestió de les imatges d'arxiu i L'anàlisi i l'ús d'aquestes. Finalment l'article acaba amb les conclusions extretes del treball i un petit debat. 


2. Fer una valoració personal. A partir de la lectura de l’article i del material vist a classe: quina és la teva opinió sobre el paper de la documentació en la comunicació, i en concret, en el cas analitzat a l’article (publicitat; periodisme; cinema i televisió).


Personalment crec que és bàsic un procés de recerca i recopilació previ. I més en la producció d'una sèrie de televisió ambientada en un temps passat, per tan, cal fer una bona recerca de documentació de diferents fonts d'informació, no es bo quedar-se amb les primeres dades i informacions trobades. 
En el cas del cinema i televisió s'ha de procurar tenir el màxim rigor ja que la producció del que s'està realitzant serà emesa per molts canals i per tan vista per milions d'espectadors, els quals no saben, però imaginen que el que veuen és cert. Aquest és un dels problemes actuals, hi ha tanta informació per tants canals diferents que el públic dels quals a vegades no sap que és cert i que no ho és, per tan, tornant al principi el més correcte és fer una bona recerca prèvia. 


Júlia Ribó

No hay comentarios:

Publicar un comentario