martes, 24 de abril de 2012

A17


1. Anàlisi de l’hemeroteca o cercador del diari assignat a classe el dia 18 d’abril


Diari:  ARA


Fitxa d’anàlisi

Aspectes generals
Denominació (hemeroteca, arxiu, cercador…)Hemeroteca
Ubicació de l’accés a l’hemerotecaA la part superior de la pàgina web, a la barra de seccions del diari. També disposa d’una opció de cerca, Buscar.
Cobertura temporalDes del 1903 fins a l’actualitat
CostGratuït
Sistema de consulta
Operadors booleansAND, OR i NOT
Frase literalSI
Acotació temporalSI
Acotació en col·leccionsSI
Acotació multimèdia (fotos, vídeo…)NO
Consulta per navegació o dataSI
Presentació dels resultats
Possibilitat d’ordenar els resultatsSI ( Per rellevància, data ascendent, data descendent)
Identificació dels termes de cerca en el resultatsSI
Presentació de documents relacionatsNO
Gestió dels resultats (imprimir, enviar, serveis participatius…)Només permet agregar al meu dossier

2. Fer i comentar una cerca (temàtica del bloc)

La meva cerca ha estat “Lugares Andalucia” des del gener de 1903 fins a l’actualitat. La major part dels resultats tractaven la temàtica indicada, tot i que n’hi havia d’altres que no tenien res a veure amb la cerca realitzada. Tots els resultats permeten visualitzar la portada del diari d’aquell dia i d’aquell any, i la pàgina indicada escaneada tot i que no es veu gaire bé.
He obtingut 4 pàgines de resultats amb 10 elements a cada pàgina, ja que he indicat que surtin els resultats dels diferents ABC existents, com per exemple l’ ABC de Madrid.
Per tant, la meva cerca ha sigut amplia i per això els resultats no han estat del tot precisos.


3. Fer una valoració crítica de l’hemeroteca

L’hemeroteca del diari ABC presenta una sèrie de punts febles, ja que la cerca no és tan senzilla com altres com per exemple l’hemeroteca del diari La Vanguardia. Personalment crec que necessitaria un millor funcionament i una organització més fàcil per tal que els usuaris puguin localitzar els materials que hagin d’utilitzar d’una manera més clara i entenedora.
L’accés és gratuït tot i que és limitat.  Tampoc disposa de varietat de formats, tot i que funciona amb més operadors booleans que altres hemeroteques.
Per altre banda, en els punts forts, he vist que permet ordenar els resultats, tot i que encara li faltaria l’opció de compartir el material, ja que en l’actualitat és un dels principals aspectes que s’utilitzen d’aquest tipus de serveis.

Júlia Ribó i Júlia Jové 

No hay comentarios:

Publicar un comentario