viernes, 11 de mayo de 2012

A 20


Balanç de l’assignatura

1. Relació d’activitats publicades al bloc. Presenta una relació de les activitats fetes al llarg del curs i publicades al bloc, en una taula d’aquest tipus:

N. Act. Data pub. Títol                   URL
                        (en el seu cas)

A0 01/05/2012 Presentació pàgina web
http://www.pajarosmigratorioss.blogspot.com.es/2012/05/0.html


A3 19/02/2012 Analitzar el video

A4        22/02/2012     Analisi de la utilització de 
                         documentació en comunicació

A5        29/02/2012     Creative Commons Flickr

A6        21/03/2012     Analisi de la utilització de  
                         documentació en comunicació

A7        04/03/2012     Comentar un article
http://www.pajarosmigratorioss.blogspot.com.es/2012/03/a7.html

A8         a classe
A9         a classe
A10        a classe
A11        a classe


A12       27/04/2012     Analitzar dos operadors de cerca
http://www.pajarosmigratorioss.blogspot.com.es/2012/03/a12.html

A13       10/04/2012     Cerca a google Academic
http://www.pajarosmigratorioss.blogspot.com.es/2012/04/a13.html


A14       6/05/2012      Compte de Delicious
http://www.pajarosmigratorioss.blogspot.com.es/2012/05/14.html


A15       18/04/2012     Pràctica amb twitter
http://www.pajarosmigratorioss.blogspot.com.es/2012/04/a15.html

A16        a classe


A17       24/04/2012     Analisi de l'Hemeroteca del diari ARA
http://www.pajarosmigratorioss.blogspot.com.es/2012/04/a17.html

A18       27/04/2012     Catàleg de la Biblioteca de la Facultata   
                         de Comunicació Blanquerna
http://www.pajarosmigratorioss.blogspot.com.es/2012/04/a18.html


A19       8/05/2012      Bancs d'imatges AGE Fotostock i Gety 
                         Images

A20       11/05/2012     Balanç de l'assignatura
http://www.pajarosmigratorioss.blogspot.com.es/2012/05/20.html


2. Valoració personal de les activitats (tant les del bloc com les fetes a classe). 

Es tracta de revisar les activitats fetes al llarg de l’assignatura per l’alumne, destacant aspectes positius i negatius, punts forts i punts febles des del punt de vista de la gestió de la informació (recursos o fonts d’informació, eines per gestionar informació, aprenentatge per part de l’alumne...). Es poden comentar algunes particularment i fer una valoració global.Personalment després d'haver fet les 20 activitats al llarg del semestre considero que és un nombre raonable d'exercicis fets, ja que crec que és bo anar seguint el fil de l'assignatura i d'aquesta manera posem en pràctica les classes teòriques que fem a classe. En segon lloc m'agradaria destacar que hi ha pràctiques que m'ha semblat més útils que d'altres, per exemple, els anàlisis que hem fet tan de documents com de vídeos (activitats 3, 4 i 6)les he trobat força encertades, en canvi, les pràctiques de Twitter i Delicious (activitats 14 i 15)no m'han semblat gaire  indicades. Crec que aquesta generació hem nascut amb les noves tecnologies, som molt intuïtius i sense gaire recursos sabem utilitzar les pàgines de la xarxa, referint-me a twitter; molts de nosaltres ja en teníem i penso que ha sigut una "pèrdua de temps" parlar d'això podent haver aprofitat més classes practicant amb els operadors booleans i els altres. 
També voldria afegir que no he entès gaire el perquè a  l'assignatura troncal i a la UF 2 hem fet exactament el mateix, variant dues o tres xarxes, a cada classe ens hem hagut de fer usuaris de mini'm dues pàgines web. Penso caldria un nou plantejament en aquesta unitat formativa.

Júlia Ribó

No hay comentarios:

Publicar un comentario