lunes, 14 de mayo de 2012

A 20


Balanç de l’assignatura


1. Relació d’activitatspublicades al bloc


 N. Act. Data pub. Títol (en el seu cas) URL    


A0 5/05/2012 Exposició http://pajarosmigratorioss.blogspot.com.es/2012/05/0_05.html


A0b 14/05/2012 Comentari de dos pàgines web
http://pajarosmigratorioss.blogspot.com.es/2012/05/a0b.html   


A1 12/02/2012 Conceptes http://pajarosmigratorioss.blogspot.com.es/2012/02/exercici-1_12.html   


A2 14/02/2012 Us d'informació http://pajarosmigratorioss.blogspot.com.es/2012/02/exercici-a2.html   


A3 20/02/2012 Analitzar el video http://pajarosmigratorioss.blogspot.com.es/2012/02/a3_20.html   


A4 22/02/2012 Analisi de la utilització de documentació en comunicació http://pajarosmigratorioss.blogspot.com.es/2012/02/a4.html   


A5 Creative Commons Flickr 
http://laquartasala.blogspot.com.es/2012/02/a5-enric-ivern-i-marc-sureda.html    


A6 21/03/2012 Analisi de la utilització de  documentació en comunicació http://pajarosmigratorioss.blogspot.com.es/2012/03/a6_6251.html   


A7 4/03/2012 Comentar un article http://pajarosmigratorioss.blogspot.com.es/2012/03/a7.html   


A8 A classe   
A9 A classe   
A10 A classe   
A11 A classe   


A12 27/03/2012 Analitzar dos operadors de cerca http://pajarosmigratorioss.blogspot.com.es/2012/03/a12.html   


A13 11/04/2012 Cerca a google Academic http://pajarosmigratorioss.blogspot.com.es/2012/04/a13_11.html   


A14 5/05/2012 Compte de Delicious http://pajarosmigratorioss.blogspot.com.es/2012/05/a14_05.html   


A15 18/04/2012 Pràctica amb twitter http://pajarosmigratorioss.blogspot.com.es/2012/04/a15_18.html   
A16 A classe   
A17   


A18 2/02/2012 Catàleg de la Biblioteca de la Facultata  de Comunicació Blanquerna http://pajarosmigratorioss.blogspot.com.es/2012/05/a18_02.html   


A19 9/05/2012 Bancs d'imatges AGE Fotostock i Gety  Images http://pajarosmigratorioss.blogspot.com.es/2012/05/a19_09.html   


A20 14/05/2012 Valoració personal  
http://pajarosmigratorioss.blogspot.com.es/2012/05/20_3361.html


2. Valoració personal de les activitats (tant les del bloc com les fetes a classe). 


Es tracta de revisar les activitats fetes al llarg de l’assignatura per l’alumne, destacant aspectes positius i negatius, punts forts i punts febles des del punt de vista de la gestió de la informació (recursos o fonts d’informació, eines per gestionar informació, aprenentatge per part de l’alumne...). Es poden comentar algunes particularment i fer una valoració global. 


Realitzar aquestes activitats ha estat positiu des del punt de vista del seguiment de l’assignatura. El fet de posar en pràctica el que es diu a l’aula sempre es de gran utilitat per a entendre millor els conceptes que s’expliquen. Però per altre banda moltes de les activitats que hem fet han estat de poca utilitat. Ja sigui perquè fèiem la mateixa pràctica a la Unitat Formativa o bé perquè simplement era una pràctica òbvies i massa simples. Amb moltes practiques no hem après res. Com per exemple en el cas de twitter, una activitat amb la qual no vaig aprendre res de nou i només va suposar una pèrdua de temps. La majoria de les coses que s’expliquen ja les sabem, o les podem arribar a saber si ens interessa el tema. 
Enric Ivern

No hay comentarios:

Publicar un comentario