miércoles, 2 de mayo de 2012

A18


2. Publica al bloc un petit informe indicant:

·) referència bàsica del document (títol, autor, data publicació, enllaç al catàleg)
Titol: 20th Century travel
Autor: Heimann, Jim, 1948
Publicació: Köln Taschen, cop. 2010
Enllaç del catàleg: 
http://cataleg.url.edu/search~S3*spi?/dviatges+/dviatges/1%2C28%2C162%2CB/frameset&FF=dviatges+publicitat&1%2C1%2C/indexsort=-
·)  procés de cerca seguit per localitzar-lo:
-       primerament he obert el catàleg de la biblioteca i he buscat el llibre mitjançant “matèries” ja que m’interessava trobar un llibre relacionat amb el tema dels viatges. He escrit la paraula viatges. El nombre de documents trobats amb aquesta paraula han estat 254.
-         He cregut convenient escollir aquest llibre ja que mostra diverses maneres de presentar anuncis de viatges i  permet tenir diferents visions de com un anunci pot ser presentat. Crec que pot ser una eina d'ajuda a l'hora de crear. 
-          valora l’ús del catàleg de la Biblioteca de la URL i del préstec: punts forts i febles.
·) valoració del calàleg de la biblioteca
El fet que el catàleg de la biblioteca sigui on-line considero que és molt útil ja que peremet fer busqueda de documents, llibres i d’altres des de qualsevol ubicació. T’informa del tema que tracta cada document i disposa de la possibilitat de fer un préstec des de casa. A més a més, et diu a quines facultats pots trobar l’exemplar i si estan o no disponibles.
En definitiva, és un element molt útil que facilita la feina de l’estudiant.

 Júlia Jové 

No hay comentarios:

Publicar un comentario