lunes, 14 de mayo de 2012

A20

- Relació d'activitats publicades al bloc:

N. Act. / Data publicació / Títol / URL:

A0-A 14/05/2012 Exposició http://pajarosmigratorioss.blogspot.com.es/2012/05/a0_14.html

A0- B 14/05/2012 Comentari dues pàgines web http://www.pajarosmigratorioss.blogspot.com.es/2012/05/a0-b.html

A1 12/02/2012 Conceptes http://pajarosmigratorioss.blogspot.com.es/2012/02/exercici-1_12.html

A2 14/02/2012 Ús d'informació http://pajarosmigratorioss.blogspot.com.es/2012/02/exercici-a2.html

A3 19/02/2012 Anàlisi de video http://pajarosmigratorioss.blogspot.com.es/2012/02/a3.html

A4 22/02/2012 Anàlisi de la documentació en comunicació http://pajarosmigratorioss.blogspot.com.es/2012/02/a4_22.html

A5 Creative Commons Flickr

A6 20/03/2012 Anàlisi de la utilització de documentació en comunicació http://pajarosmigratorioss.blogspot.com.es/2012/03/a6.html

A7 5/03/2012 Comentar un article http://pajarosmigratorioss.blogspot.com.es/2012/03/a7_05.html

A8 A classe
A9 A classe
A10 A classe
A11 A classe

A12 Analitzar dos operadors de cerca

A13 Cerca a Google Academic

A14 6/05/2012 Compte de Delicious http://pajarosmigratorioss.blogspot.com.es/2012/05/a14_06.html

A15 18/04/2012 Pràctica Twitter http://pajarosmigratorioss.blogspot.com.es/2012/04/a15_6144.html

A16 A classe
A17
A18 Catàleg de la biblioteca Blanquerna

A19 8/05/2012 Bancs d'images http://pajarosmigratorioss.blogspot.com.es/2012/04/a15_6144.html

- Valoració persona de les activitats: Crec que hi ha de tot. És a dir, hi ha activitats que han estat molt útils per conèixer noves fonts d'informació que em seran útils d'aquí uns anys amb el periodisme. Com per exemple, les activitats dels operadors booleans o els anàlisis què hem fet de les polítiques de privacitat tant en documents d'informació com en vídeos o spots o fins i tot d'imatges. En canvi, hi ha altres activitats que no m'han semblat tant útils com les que hem hagut d'utilitzar el Twitter o el compte Delicious, ja que la nostra generació és la que ha crescut amb tota aquesta era de la informàtica i hi estem perfectament adaptats i crec que som capaços d'usar aquestes eines sense cap problema. Tot i així, en termes generals, les activitats han estat útils per conèixer una mica millor el panorama de la recerca d'informació i com desar-la correcta i ordenadament.

Jordi Angrill

No hay comentarios:

Publicar un comentario