domingo, 19 de febrero de 2012

A3


1. Analitza el vídeo Information/R/Evolution. 
http://www.youtube.com/watch?v=-4CV05HyAbM


- Posa un titular a aquest vídeo : new age


- Identifica tots els serveis i productes que puguis i fes una descripció bàsica de cadascú. Exemple: Wikipedia és …


· Youtube :youtube: web que serveix per compartir videos
· Google: és el buscador per exel·lència
· Blog spot: espai web per escriure articles de tot tipus
· Wikipedia : enciclopèdia online per compartir coneixement
· Digg:  diigo és una web que conté un espai virtual on hi pots depositar informacio i   
  compartirla


- Fes un comentari o valoració personal


Aquest video ens explica mitjantçant programes diversos i introduint-hi comentaris en els webs l'evolució que s'ha produit en els últims anys a internet. Aquest, ha permès que es pugui compartir gairebé, per no dir tot, des d’informació qualssevol, coneixement de tots els àmbits, fins a imatges o videos més personals. 
Actualment ens trobem en la situcació de que passarà si molta d’aquesta informació privada segueix navegant per la xarxa, un problema? O una millora en les nostres vides?
2. A partir de l’Informe de la Sociedad de la Informació a Espanya 2011 (Telefónica)
http://e-libros.fundacion.telefonica.com/sie11/aplicacion_sie.html
 - Tria un apartat de l’informe i el comentes, donant la teva opinió.


Exemples: Empieza la era post-PC; De la posesión al acceso: las redes habilitan nuevas formas de uso de Internet; Internet en España: a la cabeza del uso de Internet móvil en Europa; Las redes sociales se convierten en la herramienta central de comunicación de los jóvenes;…
Aquest article confirma el que està succeint en els darrers anys. El mon electrònic està evolucionant. Els smartphones s'estan fent amb el "control" ja que cada dia tenen més opcions i possibilitats i la clau del seu èxit és la seva portabilitat, que et permet estar conectat en tot moment i també les seves dimensions, que permet que els puguis portar a les butxaces Es el mateix que esta passant amb els tablets i portatils
es venen cada cop mes portatils que pcs de sobretaula per la seva mobilitat. Pero els tablets s'estan començant a imposar degut a les seves dimensions ja que es més facil de portar
                                                                                                                                        
                                      Jordi Angrill i Júlia Ribó

No hay comentarios:

Publicar un comentario