martes, 14 de febrero de 2012

A21.Posa un exemple en què es puguin veure els tres nivells: dades, informació i coneixement


Dades : contingut de totes les edicions d'una collecció de revistes científiques
Informació: el nombre d’amics que tinc al facebook
Coneixement:  un criminòleg analitza tots els passos de l’assassí per descobrir com ha mort una persona. 


2. Quins són els usos de la informació? 


Us proposo una taula amb usos de la informació com els que acabem d’exposar en
les columnes, i propietats de la informació. Poseu un exemple de cada i puntueu per a cada cas la importància que atribuïu a cada propietat de l’1 al 5 (1 és importància mínima, 5 és importància màxima) segons de quin ús es tracti. Compareu les vostres puntuacions amb algun col·lega.                                                                                                                                        
                                       Júlia Jové i Júlia Ribó


No hay comentarios:

Publicar un comentario