martes, 14 de febrero de 2012

A2


1.Posa un exemple en què es puguin veure els tres nivells: dades, informació i coneixement

Dades : Nombre de vegades que Michael Schumacher ha guanyat el campionat mundial de F-1.
Informació: El que costa una T-10: 9,25€
Coneixement: Escollir entre els productes, segons el preu i els serveis que et proporcionen.

2. Quins són els usos de la informació?

Us proposo una taula amb usos de la informació com els que acabem d’exposar en
les columnes, i propietats de la informació. Poseu un exemple de cada i puntueu per a cada cas la importància que atribuïu a cada propietat de l’1 al 5 (1 és importància mínima, 5 és importància màxima) segons de quin ús es tracti. Compareu les vostres puntuacions amb algun col·lega.


Enric Ivern i Jordi Angrill

No hay comentarios:

Publicar un comentario